Ταξίδι Σουηδία

Ένα ακόμη ταξίδι στην καρδία της Βορειο-Ευρωπαϊκής ξυλείας στη Σουηδία. Η Επίσκεψη έγινε σε Σουηδικό οίκο πριστής ξυλείας, στον μύλο και στις εγκαταστάσεις της. Η εταιρεία μας βρίσκετε σε συνεχή επαφή με οίκους του εξωτερικού, με επισκέψεις στα ίδια σημεία συλλογής, παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων που εισάγει στην Ελλάδα, θωρακίζοντας έτσι την ποιότητα που παρέχει στους πελάτες της και γνωρίζοντας απο πρώτο χέρι τις προδιαγραφές και τις τεχνικές λεπτομέρειες.