Ολοκλήρωση έργου: Ξύλινο σπίτι


Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου ξύλινου σπιτιού αγορασμένου από την εταιρεία μας, τοποθετήθηκε στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου, 40m² κύριοι χώροι και 7m² αυλή.